Wij maken gebruik van cookies om anonieme analyses te volgen en om social media widgets te ondersteunen. Als u niet wilt dat cookies worden gebruikt, kunt u dat veranderen door de instructies op aboutcookies.org te volgen.

Problematiek rond Koopgarant

Wij zijn sinds 2016 bezig met de problematiek rondom de Koopgarantwoningen. Nog steeds melden zich bij ons mensen, die daarmee te maken hebben. Het blijkt een probleem te zijn dat in heel Nederland speelt. Er zijn verschillende vragen. Waarom hebben bijna alle eigenaren bij terugverkoop aan de woningcorporatie een onverwacht lage terugkoopprijs? En daarom vaak een aanzienlijke restschuld? En zijn de taxaties bij aankoop en terugkoop wel goed verricht? En hoe komt het dat er op dit moment bijna geen Koopgarantwoningen meer worden uitgegeven?

In 2016 en 2017 onderzocht het TV-programma De Monitor en de Autoriteit Consument en Markt in 2016/2017 de problemen rond de Koopgarantwoningen. Toen bleek dat de oorzaak voor de lage terugkoopprijs bij Koopgarantwoningen ligt in het feit dat de bij aankoop gegeven koperskorting bij terugverkoop weer moet worden ingeleverd aan de woningcorporatie. Met andere woorden: deze korting blijkt geen echte onvoorwaardelijke, maar een puur voorwaardelijke korting te zijn. Dat is vaak niet door de woningcorporaties meegedeeld aan Koopgaranteigenaren. Dat ligt ook niet voor de hand voor wie hoort dat hij /zij een korting krijgt. Een korting is immers een onvoorwaardelijke prijsreductie. De ACM voerde na haar onderzoek een gesprek met Stichting OpMaat, de licentiegever van het Koopgarantproduct. ACM vond het begrip korting verwarrend. De informatie op de website van Stichting OpMaat over de kortingsregeling is daarna aangepast. Nu wordt uitgelegd dat de koperskorting bij terugkoop weer moet worden geretourneerd. Daarom lijkt de Koopgarantconstructie ineens een stuk minder aantrekkelijker. Het blijkt dat er nauwelijks meer Koopgarantwoningen uitgegeven worden.

Voor verschillende mensen die nog kochten onder de oude situatie begonnen wij procedures. Daarbij was het doel de overeenkomst aan te laten passen of een schadevergoeding te krijgen als er al was terugverkocht. Tot nu toe hebben de rechtbanken ons helaas daarin nog niet willen volgen. Daarom zijn de vorderingen afgewezen. Wij zijn het daar niet mee eens. Daarom stelden wij hoger beroep in. Bij verschillende gerechtshoven lopen nu hoger beroepsprocedures. Het duurt nog een tijd voor er meer duidelijkheid komt.

Een tweede probleem met de Koopgarantconstructie blijken de taxaties bij aan- en terugkoop te zijn. Ook dit betrekken wij in de lopende procedures. Vaak bestaat er namelijk slechts een waardeverklaring, waaruit de marktwaarde van de woning zou blijken. Een waardeverklaring is echter geen deugdelijk taxatiemiddel, zo oordeelde al een door de rechtbank aangewezen deskundige in een Koopgarantzaak die wij behandelen. Er moet namelijk geen waardeverklaring, maar een officieel taxatierapport worden opgesteld. Inmiddels zijn er in de lopende procedures een aantal rechtbanken geweest die de bezwaren van Koopgaranteigenaren op dit punt overnemen en opdracht hebben gegeven om onderzoek te doen naar de verrichte taxaties. In de zaken waar dat (nog) niet werd toegestaan, verzochten wij de gerechtshoven om dit alsnog te doen. Wanneer blijkt dat taxaties onjuist waren, moet er een nieuwe terugkoopberekening worden gemaakt en moet het teveel betaalde worden terugbetaald door de corporatie.

Wij wonnen een eerste kort geding over Koopgarant in Houten. Voor het vonnis klik hier. In de bodemprocedure wees de rechtbank de vorderingen helaas alsnog af. Ook hier zijn wij het niet mee eens en daarom stelden wij hoger beroep in. Ook deze zaak loopt nog.

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

 

Voelt u zich – als u dit alles leest - ook benadeeld? Vul dan het vragenformulier in en stuur het terug. Dan nemen we contact met u op. U kunt zelf een mogelijk lopende verjaring van uw vordering op de woningcorporatie stuiten. Klik dan hier voor de concept stuitingsbrief. Bewaar deze brief zorgvuldig.