Wij maken gebruik van cookies om anonieme analyses te volgen en om social media widgets te ondersteunen. Als u niet wilt dat cookies worden gebruikt, kunt u dat veranderen door de instructies op aboutcookies.org te volgen.

Kerkrecht / Grondrechten

Artikel 2:2 Burgerlijk Wetboek bepaalt dat kerken worden geregeerd door haar eigen statuut. Dat is een kerkelijk wetboek. Kerken in Nederland hebben dus hun eigen recht. Dit betekent niet dat kerken hun eigen gang mogen gaan. Ook de kerken zijn in Nederland gebonden aan de Nederlandse wetgeving. Maar, voor het ordelijke verloop van haar eigen interne gang van zaken gelden eigen regels en procedures. Die verschillen per kerkgenootschap. Deze specifieke kennis is bij ons aanwezig. We hebben jarenlange ervaring in het bijstaan van gemeenteleden, ambtsdragers en kerkelijke organen. We werken graag samen, geven advies en staan hen zo nodig bij.

We doen dit altijd met gevoel én met inachtneming van kerkelijke verhoudingen.

Kerkrecht is nauw verbonden met godsdienstvrijheid. Daarom is kennis van grondrechten van wezenlijk belang. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het beginsel van hoor en wederhoor en het recht op een eerlijk proces. Een ander actueel onderwerp is de voelbare spanning tussen godsdienstvrijheid en het anti-discriminatiebeginsel. Dergelijke spanningen kunnen leiden tot een klacht bij het College voor de Rechten van de Mens. Ook op dit vlak kunnen we u bijstaan.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met: