Wij maken gebruik van cookies om anonieme analyses te volgen en om social media widgets te ondersteunen. Als u niet wilt dat cookies worden gebruikt, kunt u dat veranderen door de instructies op aboutcookies.org te volgen.

Onderwijs

In artikel 23 van de Grondwet is de verantwoordelijkheid van de regering voor het onderwijs vastgelegd. Ook de eerbiediging van godsdienst en levensovertuiging in het onderwijs is bij Grondwet geregeld. Wet- en regelgeving voor het onderwijs is deels ook vastgesteld in het arbeidsrecht en ondernemingsrecht.

Concrete onderwerpen die hier centraal staan, zijn bijvoorbeeld onderwijshuisvesting, bekostiging, leerplicht, medezeggenschap en klachtrecht. Daarnaast is ook thuisonderwijs weer actueel.

We adviseren scholen en particulieren, zoals ouders van basisschoolleerlingen of leerlingen uit het voortgezet onderwijs en studenten van het middelbaar onderwijs of hoger beroepsonderwijs. Als het nodig is, staan we u ook bij in procedures bij bezwaar- of beroepscommissies en bij rechtbanken.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met: