Disclaimer

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.jdb-advocaten.nl. 

U verklaart zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer door deze website te bezoeken of de op deze website aangeboden informatie te gebruiken. 

De informatie op deze website is alleen bedoeld als algemene informatie. U kunt geen rechten aan de informatie op deze website ontlenen. Uiteraard nemen wij de zorgvuldigheid in acht bij het samenstellen en onderhouden van deze website. Wij kunnen echter niet instaan voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van de informatie op de website. 

Wij behouden ons zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor van de op de website aangeboden informatie. U mag geen informatie van deze website kopiëren, downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, verspreiden of verveelvoudigen zonder dat wij voorafgaand toestemming hebben gegeven. 

U mag wel de informatie op deze website afdrukken of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik. 

Met u wordt bedoeld iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon. Met wij wordt bedoeld Janssens Den Boef Advocaten.