Privacyverklaring

Privacyverklaring

Van Janssens Den Boef Advocaten

1. Janssens Den Boef Advocaten (hierna: ‘JDB’) respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website alsook van haar diensten. JDB draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u aan ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Wij informeren de cliënt(e) / bezoeker daarover zo goed als mogelijk.

Wij verzamelen gegevens als u:

- onze website gebruikt;
- contact zoekt via de website of;
- een opdracht verstrekt.

Hieronder leest u waarom we deze gegevens verzamelen.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten van JDB. Bij het vragen van informatie via de website kunt u het vakje aanvinken en laat u zien dat u kennis heeft nam van deze privacyverklaring. Dit leggen wij vast in ons systeem als een ontvangstbevestiging.

Doeleinden
2. We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring. De grondslagen voor de verwerking van de gegevens zijn de uitvoering van de overeenkomst, marketing, de wet of toestemming.

Gebruik van onze diensten
3. Wanneer u met JDB een overeenkomst van opdracht sluit, vragen wij u persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens gebruiken wij om onze diensten uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op een eigen beveiligde server.

Gegevens
4. Om de opdracht te kunnen uitvoeren, vragen wij u gegevens zoals naam, adres, postcode, woonplaats en land, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens worden aangevuld met relevante gegevens, die nodig zijn om uw belangen te behartigen en voor uw zaak.

Communicatie
5. Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, bewaren wij deze in het zaakdossier.

Derden
6. De informatie wordt niet met derden gedeeld, tenzij dit voor specifieke verwerking noodzakelijk is. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Op de werknemers rust een geheimhoudingsplicht.

Veranderingen
7. Deze privacyverklaring is afgestemd op onze dienstverlening en communicatie. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze dienstverlening kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Indien er wijzigingen in de privacyverklaring plaatsvinden, stellen wij u daar van op de hoogte.

Bewaartermijnen
8. Bewaartermijnen van uw persoonsgegevens zijn in overeenstemming met onze beroepsregels en/of wettelijke verplichting. Bij het sluiten van een dossier ontvangt u schriftelijke informatie over de lopende bewaartermijn. De wettelijke bewaartermijn van minimaal 7 wordt gehanteerd. Persoonsgegevens worden bewaard om te kunnen voldoen aan fiscale verplichtingen.

De rechten van de cliënt(e) / bezoeker 
9. Wij bieden een cliënt(e) / alle bezoekers van de website de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt. Indien u hiervan gebruik wilt maken, zie onder aan onze contactgegevens. Wij reageren binnen 7 werkdagen op uw verzoek. Voor cliënten geldt dat de gedragsregels van de advocatuur van toepassing zijn op de dienstverlening.

Aanpassen / uitschrijven communicatie via website
10. Als u uw gegevens wilt aanpassen of uw gegevens uit onze bestanden wilt laten verwijderen, kunt u contact met ons opnemen. Wij verwijzen u naar onze contactgegevens. Wij reageren binnen 7 werkdagen op uw verzoek.

Vragen en feedback
11. We controleren regelmatig of we aan deze privacyverklaring voldoen. Als u vragen of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen. Wij reageren binnen 7 werkdagen.

Janssens Den Boef Advocaten
Contactpersoon: mr. Jan Willem Janssens
Adres: Papiermolen 10, 3994 DK Houten
Telefoonnummer: (030) 760 10 00
E-mailadres: janssens@jdb-advocaten.nl

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 01-02-2022